• සේවාලාභි ඔබගේ සේවා ලබා ගැනිම සදහා අත්‍යාවශ්‍යය කරුණක් හැරෙන්නට කාර්යාලයට පැමිණිම හැකිතාක් අවම කරන්න.
  • සේවාලාභි ඔබගේ සේවා ලබා ගැනිම සදහා අපගේ කාර්යාලීය පොදු දුරකථන අංකය 0472280067 අමතන්න.

මෙම රෝග තත්වය පිළිබඳ කාලීන තොරතුරු අවශ්‍ය වේ නම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත විද්‍යා රෝග අංශයේ වෙබ් අඩවියෙන් (http://www.epid.gov.lk)  ලබාගත හැක.

 

korona

GT

උපාධිධාරින්/ ඩිප්ලෝමාධාරින් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන සදහා 2020.02.07 දින පළ කරන ලද පුවත්පත් දැන්වීම අනුව අයදුම්කර නමුත් සුදුසුකම් සැපිරීමට අපොහොසත් වූ හේතුව ලෙස, සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකත්වය තිබීම (EPF/JOB) හා රැකියාවක නිරත වීම (JOB) යන කරුණු සදහන් කර ඇති අයදුම්කරුවන් එම පුවත්පත් දැන්වීමේ සදහන් අනෙකුත් සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට පහසුකම් සැලැසීමටත්, සුදුසුකම් ලබන්නේ නම් ඔවුන් අභ්‍යාසලාභී පුහුණුවට කැදවීමටත් රජය තීරණය කර ඇත. 

                                            විස්තර මෙතනින් බලන්න

 

 කොවිඩ් -19 වසංගත තත්වය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහනක් ප්‍රාදේශිය ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිතුමා  සෙවනගල පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමාගේ  හා ග්‍රාම නිලධාරින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සෙවනගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යායේදි පැවැත්විය.

20201012 121045

News & Events

14
Oct2020
කොවිඩ්-19 වසංගතය

කොවිඩ්-19 වසංගතය

සේවාලාභි ඔබගේ සේවා ලබා ගැනිම සදහා අත්‍යාවශ්‍යය...

Scroll To Top